Allmøte i SP.09 Boksing

Allmøte i SP.09 Boksing


Tid


SP.09 Boksing inviterer alle medlemmer og foreldre til digitalt allmøte 13. april kl. 17:30. Møtet blir avholdt på Zoom og påmeldte vil få lenke til møtet tilsendt kort tid før møtet.


Foreløpig dagsorden:


1) Antidoping foredrag ved Antidoping Norge (-> antidoping.no).

- Alle som vil ha startbok/lisens til neste sesong plikter å delta på dette. Vi oppfordrer også alle øvrige medlemmer og foreldre til å bli med. ADNO tilpasser innholdet til vår idrett og det blir anledning til å stille spørsmål.


2) Årsberetning/korona

- Kort om året som har vært.


3) Valg av styre og utøver-representant

- Det nåværende styret stiller til gjenvalg. Det skal også velges en utøverrepresentant. Forslag til kandidater er velkomne og kan rettes til sp09boksing@outlook.com. Utøverrepresentanten bør være aktiv konkurranseutøver.


4) Treningslokaler i ny flerbrukshall og midlertidige lokaler

- Presentasjon om siste nytt ang. ny hall på Dælenenga og midlertidige treningslokaler i byggeperioden.


5) Diverse

- Avslutningsarrangement gamle Dæl'enga

- Bryte-VM trenger frivillige

- Betalingsmoral og IdrettenOnline App

- Ev. annet


Hvis noen har flere punkter som ønskes tatt opp på dagsorden kan dette rettes til sp09boksing@outlook.com.


Vel møtt!